Rolf Larsen til Maritimhistorisk konference 2022

Aabenraaskibenes sejlads var ikke kun på Sydamerika og Kinafarten, den var også baseret på England, Østersøen og Portugal. I foredraget fortælles om sejladsen gennem de vigtige Øresundstoldregnskaber, og der fortælles om destinationerne og varerne, som skibene førte med sig. Rolf Larsen har gennem mange år arbejdet både systematisk og levende formidlende med Aabenraas søfart.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s