Jens Thidemann til Maritimhistorisk Konference 2022

I munkestolene i Sæby kirke findes 52 billeder af skibe. Hærværk, graffiti, lavet af latinskoledrengene, der efter reformationen havde plads i munkestolene i kirken. Drengestreger, men så veludførte og med så mange detaljer, at de kan dateres og kategoriseres, og være med til at sætte billeder på de skibe, der i århundrederne efter reformationen har besøgt Sæby.

Med udgangspunkt i skibsbillederne fra kirken har Jens Thidemann, gennem skriftlige kilder og marinarkæologiske undersøgelser, prøvet at trække tråde til skibsfarten omkring Sæby, som den har været set og oplevet af latinskoledrengene.

Jens Thidemann er marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s