Karen Sivebæk Munk til Maritimhistorisk Konference 2022

Vi er stolte over at kunne fortælle, at Karen Sivebæk Munk, overinspektør ved Museum Vestsjælland, har sagt ja til at sparke vores konference i gang fredag aften den 20. maj! Emnet er Vestsjællandske sild som slavekost.

Kolonien Dansk Vestindien var funderet på slaver og en væsentlig del af deres kost bestod af saltede sild fra Kalundborg. Karen Sivebæk Munk har i forbindelse med udstillingen ’Vestsjælland og Vestindien’ studeret sildesalteriet på Havnemark, yderst på Asnæs i Vestsjælland. Salteriet opstod i 1830 og leverede sild til Vestindien indtil 1848, hvor slaveriet ophørte.

Foredraget finder sted i Hotel Sidesporets hyggelige kælder med start kl. 20.00. Foredraget er åbent for alle interesserede, og man behøver således ikke at deltage i konferencen for at høre dette spændende oplæg om Vestsjælland, mad og Danmarks fortid som slavenation. Hvis man kommer udefra, og ikke deltager i resten af konferencen, koster foredraget 50 kr., som kan betales kontant eller med Mobile Pay. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer undervejs.

Advertisement

Jørgen Burchardt til Maritimhistorisk Konference 2022

Tilfældigheder kan give eftertiden et godt historisk indblik. Det gælder også skibsfarten på Lillebælt, hvor DSB som brobygger i en periode ansatte en række tidligere fiskere og skippere til at overvåge farvandet døgnet og året rundt. De måtte ofte selv sejle i farvandet for at kunne se skibstyper om natten. Der skulle bygges en bro, som blev høj nok til at de højeste skibes master ikke stødte på broen. De skulle også observere strømforhold og drivis om vinteren.

Det betyder, at vi har fået en beskrivelse af farvandet inklusiv sejladsen. Hvilke skibstyper sejlede, og hvornår på året sejlede de? Når vejret var barskt, stoppede sejladsen og skibene lagde sig for anker i læ. Når vinden løjede af, sejlede en større flåde forbi.

Jørgen Burchardt er etnolog med mange års erfaring indenfor bl.a. vej, bro og -søfartshistorie.

Jens Riise Kristensen til Maritimhistorisk Konference 2022

Jens Riise Kristensen er tilbage på Maritimhistorisk Konference med en fortælling om paradis og helvede i Stillehavet – Pitcairn og Nordfolk Island. Pitcairn blev skjulested for mytteristerne på HMS Bounty. Efterfølgende blodige opgør mellem mytteristerne og deres ledsagere fra Tahiti tog livet af alle mændene, på nær én. Kvinderne, deres børn og den ene overlevende mand førte livet videre på øen. I dag er Pitcairn med sine ca. 50 beboere det formentligt mest isolerede sted på jorden med fast beboelse. Nordfolk Island blev den værste straffe-koloni i hele det britiske imperium. Flere efterkommere fra Pitcairn bosatte sig siden på Nordfolk Island, og der er i dag stærke familiemæssige og kulturelle forbindelser mellem de to øer. Jens Riise har været på begge øer.