Jørgen Burchardt til Maritimhistorisk Konference 2022

Tilfældigheder kan give eftertiden et godt historisk indblik. Det gælder også skibsfarten på Lillebælt, hvor DSB som brobygger i en periode ansatte en række tidligere fiskere og skippere til at overvåge farvandet døgnet og året rundt. De måtte ofte selv sejle i farvandet for at kunne se skibstyper om natten. Der skulle bygges en bro, som blev høj nok til at de højeste skibes master ikke stødte på broen. De skulle også observere strømforhold og drivis om vinteren.

Det betyder, at vi har fået en beskrivelse af farvandet inklusiv sejladsen. Hvilke skibstyper sejlede, og hvornår på året sejlede de? Når vejret var barskt, stoppede sejladsen og skibene lagde sig for anker i læ. Når vinden løjede af, sejlede en større flåde forbi.

Jørgen Burchardt er etnolog med mange års erfaring indenfor bl.a. vej, bro og -søfartshistorie.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s