Referat af møde i kontaktudvalget, 19. sep. 2022

Til stede: Morten, Peder (formand), Thorbjørn (referent), Jens og Benjamin

1. Velkommen

Gik glimrende. Tak til Peder for kaffe og avec.

2. Opfølgning og feedback på konferencen i Holbæk

Folk var meget glade. Også for indlæggene. Morten bemærkede, at Thorbjørn havde haft måske lidt for mange opgaver under selve konferencen. Thorbjørn bemærkede, at der skal sendes klare kort ud, hvis der er begivenheder på forskellige steder, så folk nemt kan finde det.

3. Økonomi (især ift. konferencen)

Vores kasserer Lisa oplyser, at vi har 80.028 kr. på vores konto. Konferencen gav et lille underskud på 1200 kr., der især skyldes lejen af biografen i sidste øjeblik. Det var hele tiden meningen at gå i nul, så det er et rimeligt resultat. Næste gang skal vi dog være lidt mere præcise ift. at skabe et lille overskud.

4. Kort snak om konferencen 2024.

Der var stemning for at holde fast i traditionen med at skifte mellem det østlige og det vestlige Danmark. Ribe og Nordjylland er de to umiddelbare muligheder. Thorbjørn tager kontakt til Mette. Det bemærkes, at formanden atter slog et slag for kasernen på Nyholm, hvilket vil blive holdt in mente som back-up.

5. Fremtiden for MK-møderne

Vi talte atter om korte faglige indslag. Benjamin foreslog offentlige foredrag. Måske kan vi låne faciliteter på Holmen? Vi aftalte hver især at lægge hovederne i blød ift. aktiviteter og lokaler. Morten foreslog film på Cinemateket m. intro. Jens og Peder tager kontakt til Cinemateket. Generelt er folk glade for ‘Bordet rundt’, hvor det dog er vigtigt at pointere, at man ikke skal skamme sig over ikke at have noget nyt at berette.

6. Bordet rundt

Thorbjørn: Om den kommende skibsmodeludstilling og TV-programmet Skattejagt på museet

Benjamin: Konference om maritime mindesteder i Greifswald, den store søfartshistoriske konference i Porto og den kommende bog om kinesisk søfart på Fanø.

Jens: Istandsættelsen af mastekranen, forfalsket hampetovværk og foredrag om skibsudsmykninger på Vikingeskibsmuseet. Samt redaktion på TS-bladet.

Morten: Den 4. Nordiske Marinarkæologiske Konference og bidrag til Acta Archeologica. Samt første bind i Om Danmarks Oldtid om skibe og søfart i oldtiden. Den kommer til oktober. Også om eksperimenter med ‘udspændt båd’ og rekognoscering ved vikingetidens amfibieoperationer.

7. Eventuelt (inkl. fastlæggelse af kommende mødedatoer)

Julemøde mandag den 5. dec. kl. 17.00 Jens opdaterer om skib i Nyhavn, hvorefter vi finder skaffegaster!

Mulighed for ad hoc møde ift. til aftalen med Cinemateket o.a.

Advertisement

Thomas Frank vinder Maritim Kontakts Pris 2022

Priskomiteens har valgt at tildele Maritim Kontakts Pris 2022 til domprovst ved Viborg Domkirke Thomas Frank.

Som begrundelse for at tildele prisen anfører priskomiteen følgende: Thomas Frank har med sine ekspeditioner fra Staraja Ladoga til Konstantinopel (Istanbul) i 2017 og fra Staraja Ladoga til Det Kaspiske Hav og videre mod øst til vore dages Afghanistan i 2021 rettet fokus på vikingetidens sejlads på floderne i nutidens Ukraine og Rusland.

Floderne indgik i de nordiske søfolks vidstrakte kontaktnet, der for tusind år siden strakte sig fra Nordamerika i vest og til Fjernøsten i øst, og fra Arktis i nord og Afrika i syd.

Da Franks ekspeditioner foregik i en udspændt stammebåd, der sammenlignelig med de bådtyper som vikingetidens Skandinaver brugte, gennemlevede han på egen krop dette stykke fælles dansk-nordiske søfartshistorie.

Morten Ravn og Thorbjørn Thaarup fra Maritim Kontakt tildeler Thomas Frank (tv) prisen.

Kaptajnens Hjerte til Maritimhistorisk Konference 2022

Vi har i samarbejde med Kulturbiografen Frysehuset og kunstner og filmskaber Simon Bang fået muligheden for at vise Simons nye, anmelderroste dokumentarfilm Kaptajnens Hjerte som en del af Maritimhistorisk Konference 2022.

Simon Bangs bedstefar var kaptajn og søfarer af den gamle skole. En mand, der både kunne styre et skib og stoppe et slagsmål. Da han som ung fik sin første smag for livet på havet var der ingen vej tilbage, og i 50 år sejlede han de syv have, imens han havde en familie i Danmark. Kaptajn Goths begivenhedsrige liv i Guds, kongens og fædrelandets tjeneste er skildret i smukke, håndtegnede animationer af Bang selv. Før filmen taler instruktøren kort om filmen og dens baggrund.

Filmen kommer ind i konferenceprogrammet som allerførste punkt fredag den 20. maj kl. 16.00. Det betyder, at muligheden for indtjekning på Hotel Sidesporet rykkes frem til kl. 14. og aftensmaden først går i gang kl. 18.30. Filmen er gratis for konferencedeltagere.

Bogauktion

Lørdag aften den 21. maj afholdes den maritimhistoriske konferences traditionsrige og uhøjtidelige bogauktion, hvor en blanding af spændende og/eller spøjse søfartshistoriske bøger går til højestbydende. Deltagerne donerer selv bøgerne til auktionen, og aftenens overskud går til Maritim Kontakts arbejde og fremtidige konferencer. Så husk bøger til auktionen!

Bøger købt under auktionen betales kontant eller med Mobile Pay til Lisa Hartun Bennedsen på tlf. 21 74 80 65.

En eftermiddag på Holbæk havn

Foråret pibler frem for tiden, og vi forventer naturligvis også mild forsommer ved fjorden i slutningen af maj, hvor vi skal tilbringe en eftermiddag på Holbæk havn. Havnen er i dag i fuld gang med en stor omstilling og vil i de kommende år genopstå som rekreativt område og kulturhavn, hvor den maritime arv fortsat skal være det bærende element.

Lørdagens konferenceeftermiddag den 21. maj byder på guidet tur på Sømileruten, en gåtur på en sømil, med Finn Andersen og Søren Munkholm som guider. Derudover er der besøg med Asger Nørlund Christensen på Nationalmuseets afdeling for søfart og maritime håndværk og med Ture Møller hos foreningen Kystliv. Endelig er vi med til fejringen af lodsbåden LODSENs 100-års fødselsdag. Vi glæder os.

Maritim Kontakt er nu online!

Bind 1-35 af tidsskriftet Maritim Kontakt er nu scannet og lagt online. Det skyldes Søren Nørby, søværnets historiske konsulent, der driver Marinehistorisk Selskabs side. Således er alle bindene frem til sammenlægningen med M/S Museet for Søfarts årbøger tilgængelige digitalt og det maritime Danmark en stor ressource rigere.

Der skal også lyde en stor tak til dem, der har lagt bøger til projektet.

Man finder bøgerne her.

Steen Schøn til Maritimhistorisk Konference 2022

Vi er glade for at kunne præsentere Steen Schøn med oplægget Danske statsisbrydere 1923 til 2013 til Maritimhistorisk Konference 2022.

I en tid før broer bandt Danmark sammen, var fragt-og passagertransport mellem landsdelene afhængige af at sunde og bælter altid var åbne. Statsisbryderne spillede en vital rolle med dette arbejde under de hårdeste isvintre i perioden. Oplægget forsøger at afdække deres virke og betydning og søger også efter en eventuel særlig “isbryderkultur” blandt de søfolk, der sejlede på dem. Steen Schøn er historiker med erfaring indenfor bl.a. middelalder-, søfarts- og orlogshistorie.