Betaling for Maritimhistorisk Konference 2022

Så er betalingsmulighed for konferencen kommet op at køre, så der nu kan betales her:

Maritimt Kontaktudvalg
Regnr. 6509 kontonr. 3053030725
IBAN DK7465093053030725
SWIFT SPNODK22

Priserne er:

Enkeltværelse: 3400 kr.
Delt dobbeltværelse pr. person: 2700 kr.
Uden overnatning: 1900 kr.

Priserne dækker udover to overnatninger også al forplejning og guidede ture. Forplejningen består bl.a. morgenbuffet, frugt, kaffe, kage, 2x frokost inkl. øl/vand og 2x toretters menu – efter kokkens valg, inkl. ½ flaske vin. Køkkenet er dansk/fransk med et erfarent og dygtigt kokketeam.

Priserne er de samme for oplægsholdere (bortset fra enkelte særligt inviterede) og alm. deltagere. Det kan godt lade sig gøre kun at deltage én dag som deltager uden overnatning til en reduceret pris.

Advertisement

Karen Sivebæk Munk til Maritimhistorisk Konference 2022

Vi er stolte over at kunne fortælle, at Karen Sivebæk Munk, overinspektør ved Museum Vestsjælland, har sagt ja til at sparke vores konference i gang fredag aften den 20. maj! Emnet er Vestsjællandske sild som slavekost.

Kolonien Dansk Vestindien var funderet på slaver og en væsentlig del af deres kost bestod af saltede sild fra Kalundborg. Karen Sivebæk Munk har i forbindelse med udstillingen ’Vestsjælland og Vestindien’ studeret sildesalteriet på Havnemark, yderst på Asnæs i Vestsjælland. Salteriet opstod i 1830 og leverede sild til Vestindien indtil 1848, hvor slaveriet ophørte.

Foredraget finder sted i Hotel Sidesporets hyggelige kælder med start kl. 20.00. Foredraget er åbent for alle interesserede, og man behøver således ikke at deltage i konferencen for at høre dette spændende oplæg om Vestsjælland, mad og Danmarks fortid som slavenation. Hvis man kommer udefra, og ikke deltager i resten af konferencen, koster foredraget 50 kr., som kan betales kontant eller med Mobile Pay. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer undervejs.

Jørgen Burchardt til Maritimhistorisk Konference 2022

Tilfældigheder kan give eftertiden et godt historisk indblik. Det gælder også skibsfarten på Lillebælt, hvor DSB som brobygger i en periode ansatte en række tidligere fiskere og skippere til at overvåge farvandet døgnet og året rundt. De måtte ofte selv sejle i farvandet for at kunne se skibstyper om natten. Der skulle bygges en bro, som blev høj nok til at de højeste skibes master ikke stødte på broen. De skulle også observere strømforhold og drivis om vinteren.

Det betyder, at vi har fået en beskrivelse af farvandet inklusiv sejladsen. Hvilke skibstyper sejlede, og hvornår på året sejlede de? Når vejret var barskt, stoppede sejladsen og skibene lagde sig for anker i læ. Når vinden løjede af, sejlede en større flåde forbi.

Jørgen Burchardt er etnolog med mange års erfaring indenfor bl.a. vej, bro og -søfartshistorie.

Jens Riise Kristensen til Maritimhistorisk Konference 2022

Jens Riise Kristensen er tilbage på Maritimhistorisk Konference med en fortælling om paradis og helvede i Stillehavet – Pitcairn og Nordfolk Island. Pitcairn blev skjulested for mytteristerne på HMS Bounty. Efterfølgende blodige opgør mellem mytteristerne og deres ledsagere fra Tahiti tog livet af alle mændene, på nær én. Kvinderne, deres børn og den ene overlevende mand førte livet videre på øen. I dag er Pitcairn med sine ca. 50 beboere det formentligt mest isolerede sted på jorden med fast beboelse. Nordfolk Island blev den værste straffe-koloni i hele det britiske imperium. Flere efterkommere fra Pitcairn bosatte sig siden på Nordfolk Island, og der er i dag stærke familiemæssige og kulturelle forbindelser mellem de to øer. Jens Riise har været på begge øer.

Under Sejl nomineret til Årets Historiske bog 2021!

Udover at arrangere maritimhistoriske konferencer er Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning også medudgiver på de søfartshistoriske bøger fra M/S Museet for Søfart og Gads Forlag. Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Erik Gøbels bog Under Sejl, der også er Maritim Kontakt nr. 43, er nomineret til titlen som Årets Historiske bog 2021!

Vinderen uddeles af Historie-Online.dk, og udpeges af læserne, så det er bare om at stemme på jeres favorit. Det kan man gøre her: http://www.historie-online.dk/aarets-historiske-bog-2021

Man kan købe bogen i M/S Museet for Søfarts webshop, her: https://shop.mfs.dk/collections/arboger/products/under-sejl

Jens Thidemann til Maritimhistorisk Konference 2022

I munkestolene i Sæby kirke findes 52 billeder af skibe. Hærværk, graffiti, lavet af latinskoledrengene, der efter reformationen havde plads i munkestolene i kirken. Drengestreger, men så veludførte og med så mange detaljer, at de kan dateres og kategoriseres, og være med til at sætte billeder på de skibe, der i århundrederne efter reformationen har besøgt Sæby.

Med udgangspunkt i skibsbillederne fra kirken har Jens Thidemann, gennem skriftlige kilder og marinarkæologiske undersøgelser, prøvet at trække tråde til skibsfarten omkring Sæby, som den har været set og oplevet af latinskoledrengene.

Jens Thidemann er marinarkæolog og museumsinspektør ved Nordjyllands Kystmuseum.

Åbent call for papers til Maritimhistorisk Konference 2022

I dagene 20. – 22. maj 2022 finder Maritimhistorisk Konference 2022 sted på det smukt beliggende Hotel Sidesporet ud til Holbæk Fjord. Formålet med konferencen er at forene forskere, entusiaster, studerende og professionelle om den fælles interesse for søfartens historie og Danmarks levende maritime kultur. Blandt deltagerne vil være nogle af landets førende søfartshistoriske forskere samt garvede søfolk, der har oplevet havet på egen krop.

Hvis du har lyst til at holde et oplæg på konferencen, hører vi meget gerne fra dig. Et oplæg kan være en præsentation af et forskningsprojekt, studiefelt eller en spændende fortælling om livet til søs – der er rige muligheder. Et oplæg varer ca. 15 min. + spørgsmål. Der kan bruges både billede og lyd.

Udover de mange interessante oplæg er der bl.a. også en guidet tur på Holbæk Havn med besøg på Nationalmuseets afdeling for søfart og maritime håndværk, inkl. træskibsværftet, og naturligvis den traditionelle og hyggelige bogauktion!

Deltagergebyret er:

Enkeltværelse: 3400 kr.
Delt dobbeltværelse pr. person: 2700 kr.
Uden overnatning: 1900 kr.

Priserne dækker udover to overnatninger også al forplejning og guidede ture. Forplejningen består bl.a. morgenbuffet, frugt, kaffe, kage, 2x frokost inkl. øl/vand og 2x toretters menu – efter kokkens valg, inkl. ½ flaske vin. Køkkenet er dansk/fransk med et erfarent og dygtigt kokketeam.

Sidste frist for tilmelding af oplæg er 1. februar 2022.

Tilmelding sker til museumsinspektør Thorbjørn Thaarup på tt@mfs.dk.

Vi kan ikke garantere, at alle oplæg antages, men vi lover et givende og alsidigt program. Programmet vil ligge klar i februar og tilmelding uden oplæg vil være åben frem til den 10. april 2022.

Læs mere om konferencen og Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning på https://maritimkontakt.home.blog/. Man kan også finde konferencen på Facebook. Begge steder offentliggør vi løbende nye navne og nyheder om konferencen.

Morten Ravn til Maritimhistorisk Konference 2022

To kvinder og seks mænd foretog i 2016 en sørejse langs Grønlands sydvestlige kyst om bord på en rekonstruktion af et vikingeskib. Projektet var blevet til i samarbejde mellem skibets bådelaug, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Grønlands Nationalmuseum. Sørejsen gav et maritimt blik på det grønlandske landskab og en øget forståelse af de udfordringer, der mødte nordboerne i de grønlandske
fjordsystemer.

Vi er glade for, at museumsinspektør og Ph.d. Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet har sagt ja til at komme og fortælle om rejsen og dens resultater.

Maritimhistorisk Konference 2022 finder sted i Holbæk den 20. – 22. maj 2022 og arrangeres af Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning.

Rolf Larsen til Maritimhistorisk konference 2022

Aabenraaskibenes sejlads var ikke kun på Sydamerika og Kinafarten, den var også baseret på England, Østersøen og Portugal. I foredraget fortælles om sejladsen gennem de vigtige Øresundstoldregnskaber, og der fortælles om destinationerne og varerne, som skibene førte med sig. Rolf Larsen har gennem mange år arbejdet både systematisk og levende formidlende med Aabenraas søfart.