Bogserien Maritim Kontakt

Hvis du er interesseret i søfartshistorie, er bogserien Maritim Kontakt noget for dig. Serien udkom første gang i 1980 og udkommer én gang årligt. I serien præsenteres artikler og monografier med udgangspunkt i den maritime verden. Temaer som orlogsfart, opdagelsesrejser, marinarkæologi, skibsarkæologi, kolonihistorie og navigation blander sig med lokalhistorie og erindringer fra verdenshavene.
Fra 2014 er Maritim Kontakt lagt sammen med M/S museet for Søfarts Årbog. For at modtage Maritim Kontakt skal man være medlem af foreningen M/S Museet for Søfarts Venner. Medlemskabet koster 300 kr. årligt for enkeltpersoner og 1.700 kr. for firmaer (inkl. porto/gebyr). Som medlem af venneselskabet får man gratis adgang til M/S Museet for Søfart. Man vil blive indbudt til diverse aftenarrangementer og udflugter, og man vil gratis modtage museets årbog/Maritim Kontakt. Firmamedlemskab giver adgang for fem personer og kontingentet inkluderer fem årbøger.
Når indmeldelsen, incl. navn, adresse og telefonnummer, er modtaget i Venneselskabet, via mail venneselskabet@mfs.dk, vil der blive fremsendt en faktura på kontingentet, og når kontingentet er modtaget, vil medlemskort blive fremsendt.
Læs mere om M/S Museet for Søfart på http://www.mfs.dk.

Hidtil er følgende numre udgivet:

Maritim Kontakt nr 40
Nordstjernen står højt: Søfolk og ekspeditioner gennem 500 år
Redigeret af Thorbjørn Thaarup
222 sider
Udgivelsesår: 2019
ISBN: 978-87-7015-016-3

Maritim Kontakt nr. 39
Havnen: hvor verden ender og begynder
Redigeret af Thorbjørn Thaarup
224 sider
Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-7015-015-6

Maritim Kontakt nr. 38
Lyst og længsel: myter, afsavn og erotik i sømandens verden
Redigeret af Morten Tinning
295 sider
Udgivelsesår: 2016
ISBN: 978-87-7015-009-5

Maritim Kontakt nr. 37
Storm!
Redigeret af Thorbjørn Thaarup & Morten Tinning
143 sider
Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-70150-08-8

Maritim Kontakt nr. 36
Søfolk i krig
Redigeret af Morten Tinning
207 sider
Udgivelsesår: 2014
ISBN: 978-87-70150-07-1

Maritim Kontakt nr. 35
Nederlandsk i Norden – Den nederlandske teknologis indflydelse på renæssancens maritime Skandinavien
af Thorbjørn Thaarup og Claus Rohden Olesen
252 sider
Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-87947-29-9

Maritim Kontakt nr. 34
Under fællesskabets sejl – partrederier, selvstændighed og maritim identitet i Marstal
af Martin Østergaard
133 sider
Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-87947-28-2

Maritim Kontakt nr. 33
De sidste sejlskibe – småskibsfarten i Danmark i tiden omkring verdenskrigene
af Benjamin Asmussen
90 sider
Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-87947-27-5

Maritim Kontakt nr. 32
Blandet indhold
Redigeret af Erik Gøbel
152 sider
Udgivelsesår: 2009
ISBN 978-87-87947-25-1

Maritim Kontakt nr. 31
Sophus Waldemar Rasmussen
Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjeneste
Bind II, ved Anders Monrad Møller
381 sider
Udgivelsesår 2008
ISBN 978-87-87947-23-4

Maritim Kontakt nr. 30
Sophus Waldemar Rasmussen
Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjeneste
Bind I, ved Anders Monrad Møller
350 sider
Udgivelsesår 2008
ISBN 978-87-87947-21-3

Maritim Kontakt Nr. 29
Blandet indhold
Redigeret af Erik Gøbel
152 sider
Udgivelsesår 2007
ISBN 87-87947-19-6

Maritim Kontakt Nr. 28
Skibsbyggeri og søfart i Renæssancen
Redigeret af Erik Gøbel og Christian Lemée
138 sider
Udgivelsesår 2006
ISBN 87-87947-15-3

Maritim Kontakt Nr. 27
Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse 1665-1684
af Erik Gøbel
274 sider
Udgivelsesår 2005
ISBN 87-87947-13-7

Maritim Kontakt Nr. 26
Blandet indhold
125 sider
Udgivelsesår: 2004
ISBN 87-87947-10-0

Maritim Kontakt Nr. 25
Navigationens Udvikling – og lidt om hans liv og håndbøger
af Jens Kusk Jensen
269 sider
Udgivelsesår 2003
ISBN 87-87947-09-9

Maritim Kontakt Nr. 24
Hilsen fra søens folk
Festskrift til Anders Monrad Møller 2. maj 2002
237 sider
Udgivelsesår: 2002
ISBN 87-87947-08-0

Maritim Kontakt Nr. 23
Erindringer fra et liv til søs 1900-1946
Af Bernhard David Larsen
147 sider
Udgivelsesår: 2001
ISBN 87-87947-07-2

Maritim Kontakt Nr. 22
Blandet indhold
133 sider
Udgivelsesår: 2000
ISBN 87-87947-05-6

Maritim Kontakt Nr. 21 (Udsolgt fra forlaget)
I kamp for flåden – En levnedsskildring af kommandør Halfdan B. Barfod 1880-1947
Fortalt af Jørgen H. Barfod
202 sider
Udgivelsesår: 1999
ISBN 87-87947-04-8

Maritim Kontakt Nr. 20
Blandet indhold
127 sider
Udgivelsesår: 1998
ISBN 87-87947-02-1

Maritim Kontakt Nr. 19
Glimt fra de Dage, der gik Troenseskipper Christian L. Sørensens Erindringer 1894-1928
Bearbejdet af Erik Gøbel
264 sider
Udgivelsesår: 1997
ISBN 87-87947-01-3

Maritim Kontakt Nr. 18
Blandet indhold
135 sider
Udgivelsesår: 1996
ISBN 87-87947-00-5

Maritim Kontakt Nr. 17 (udsolgt fra forlaget)
En Sømands Oplevelser i Fred og Krig
af Jens Kusk Jensen
216 sider
Udgivelsesår: 1995
ISBN 87-87947-38-2

Maritim Kontakt Nr. 16
Blandet indhold
166 sider
Udgivelsesår: 1993
ISBN 87-87947-36-6

Maritim Kontakt Nr. 15
Sejlads under krigen 1939-45
af Erik Rasmussen
157 sider
Udgivelsesår: 1992
ISBN 87-87947-32-3

Maritim Kontakt Nr. 14
Blandet indhold
112 sider
Udgivelsesår: 1990
ISBN 87-87947-30-7

Maritim Kontakt Nr. 13
Blandet indhold
136 sider
Udgivelsesår: 1989
ISBN 87-87947-28-5

Maritim Kontakt Nr. 12
Blandet indhold, tilegnet Jørgen H. P. Barfod
208 sider
Udgivelsesår: 1988
ISBN 87-87947-26-9

Maritim Kontakt Nr. 11 (Udsolgt fra forlaget)
Danske lodser
136 sider
Udgivelsesår: 1987
ISBN 87-87947-24-2

Maritim Kontakt Nr. 10
Blandet indhold
150 sider
Udgivelsesår: 1986
ISBN 87-87947-18-8

Maritim Kontakt Nr. 9
Blandet indhold
126 sider
Udgivelsesår: 1985
ISBN 87-87947-16-1

Maritim Kontakt Nr. 8
Blandet indhold
88 sider
Udgivelsesår: 1984
ISBN 87-87947-14-5

Maritim Kontakt Nr. 7
Blandet indhold
182 sider
Udgivelsesår: 1984
ISBN 87-87947-12-9

Maritim Kontakt Nr. 6
Blandet indhold
138 sider
Udgivelsesår: 1983
ISBN 87-87947-11-0

Maritim Kontakt Nr. 5
Christian IV’s Nyboder
af Jørgen H. Barfod
208 sider
Udgivelsesår: 1983
ISBN 87-87947-06-04

Maritim Kontakt Nr. 4 (Udsolgt fra forlaget)
Under sejl påny – Træskibsejernes Sammenslutning 1971-1981
231 sider
Udgivelsesår: 1981
ISBN 87-87947-06-04

Maritim Kontakt Nr. 3
Blandet indhold
96 sider
Udgivelsesår: 1982
ISBN 87-87947-04-8

Maritim Kontakt Nr. 2 (Udsolgt fra forlaget)
Vikingernes tidsregning og kursmetode
af S. A. Saugmann
70 sider
Udgivelsesår: 1981
ISBN 87-947-02-1

Maritim Kontakt Nr. 1 (Udsolgt fra forlaget)
Blandet indhold
85 sider
Udgivelsesår: 1980
ISBN 87-947-00-5