Bogserien Maritim Kontakt

Hvis du er interesseret i søfartshistorie, er bogserien Maritim Kontakt noget for dig. Den første bog i serien udkom i 1980, og der kommer fortsat én bog årligt. I serien præsenteres artikler og monografier med udgangspunkt i den maritime verden. Temaer som orlogsfart, opdagelsesrejser, marinarkæologi, kolonihistorie og navigation blander sig med lokalhistorie og erindringer fra verdenshavene.

Fra 2014 er Maritim Kontakt lagt sammen med M/S Museet for Søfarts Årbog. Som medlem af M/S Ven og M/S Ven+1 får man bøgerne fra Maritim Kontakt, hver gang der kommer et nyt bind i serien. Man får desuden gratis adgang til M/S Museet for Søfart. Man vil blive indbudt til diverse aftenarrangementer og udflugter. Man kan også blive medlem som firma. Firmamedlemskab giver adgang for fem personer og kontingentet inkluderer fem bøger om året.

Medlemskaber af M/S Ven og M/S Ven +1 kan købes her.

Læs mere om M/S Museet for Søfart her.

Maritim Kontakt nr. 1 – nr. 35 er lagt online af forfatter og Ph.d. Søren Nørby her.

Hidtil er følgende numre udgivet:

Maritim Kontakt nr. 43
Under sejl – til Asien, Afrika og Amerika
Af Erik Gøbel
416 sider
Udgivelsesår 2021
ISBN 978-87-12-06516-6

Maritim Kontakt nr 42
Danmark som søfartsnation
Af Anders Ravn Sørensen
304 sider
Udgivelsesår 2020
ISBN 978-87-12-06062-8

Maritim Kontakt nr 41
Kinafarerne. Mellem kejserens Kina og kongens København.
Af Benjamin Asmussen
288 sider
Udgivelsesår 2019
ISBN 978-87-12-05858-8

Maritim Kontakt nr 40
Nordstjernen står højt: Søfolk og ekspeditioner gennem 500 år
Redigeret af Thorbjørn Thaarup
222 sider
Udgivelsesår: 2019
ISBN: 978-87-7015-016-3

Maritim Kontakt nr. 39
Havnen: hvor verden ender og begynder
Redigeret af Thorbjørn Thaarup
224 sider
Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-7015-015-6

Maritim Kontakt nr. 38
Lyst og længsel: myter, afsavn og erotik i sømandens verden
Redigeret af Morten Tinning
295 sider
Udgivelsesår: 2016
ISBN: 978-87-7015-009-5

Maritim Kontakt nr. 37
Storm!
Redigeret af Thorbjørn Thaarup & Morten Tinning
143 sider
Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-70150-08-8

Maritim Kontakt nr. 36
Søfolk i krig
Redigeret af Morten Tinning
207 sider
Udgivelsesår: 2014
ISBN: 978-87-70150-07-1

Maritim Kontakt nr. 35
Nederlandsk i Norden – Den nederlandske teknologis indflydelse på renæssancens maritime Skandinavien
af Thorbjørn Thaarup og Claus Rohden Olesen
252 sider
Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-87947-29-9

Maritim Kontakt nr. 34
Under fællesskabets sejl – partrederier, selvstændighed og maritim identitet i Marstal
af Martin Østergaard
133 sider
Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-87947-28-2

Maritim Kontakt nr. 33
De sidste sejlskibe – småskibsfarten i Danmark i tiden omkring verdenskrigene
af Benjamin Asmussen
90 sider
Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-87947-27-5

Maritim Kontakt nr. 32
Blandet indhold
Redigeret af Erik Gøbel
152 sider
Udgivelsesår: 2009
ISBN 978-87-87947-25-1

Maritim Kontakt nr. 31
Sophus Waldemar Rasmussen
Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjeneste
Bind II, ved Anders Monrad Møller
381 sider
Udgivelsesår 2008
ISBN 978-87-87947-23-4

Maritim Kontakt nr. 30
Sophus Waldemar Rasmussen
Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjeneste
Bind I, ved Anders Monrad Møller
350 sider
Udgivelsesår 2008
ISBN 978-87-87947-21-3

Maritim Kontakt Nr. 29
Blandet indhold
Redigeret af Erik Gøbel
152 sider
Udgivelsesår 2007
ISBN 87-87947-19-6

Maritim Kontakt Nr. 28
Skibsbyggeri og søfart i Renæssancen
Redigeret af Erik Gøbel og Christian Lemée
138 sider
Udgivelsesår 2006
ISBN 87-87947-15-3

Maritim Kontakt Nr. 27
Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse 1665-1684
af Erik Gøbel
274 sider
Udgivelsesår 2005
ISBN 87-87947-13-7

Maritim Kontakt Nr. 26
Blandet indhold
125 sider
Udgivelsesår: 2004
ISBN 87-87947-10-0

Maritim Kontakt Nr. 25
Navigationens Udvikling – og lidt om hans liv og håndbøger
af Jens Kusk Jensen
269 sider
Udgivelsesår 2003
ISBN 87-87947-09-9

Maritim Kontakt Nr. 24
Hilsen fra søens folk
Festskrift til Anders Monrad Møller 2. maj 2002
237 sider
Udgivelsesår: 2002
ISBN 87-87947-08-0

Maritim Kontakt Nr. 23
Erindringer fra et liv til søs 1900-1946
Af Bernhard David Larsen
147 sider
Udgivelsesår: 2001
ISBN 87-87947-07-2

Maritim Kontakt Nr. 22
Blandet indhold
133 sider
Udgivelsesår: 2000
ISBN 87-87947-05-6

Maritim Kontakt Nr. 21 (Udsolgt fra forlaget)
I kamp for flåden – En levnedsskildring af kommandør Halfdan B. Barfod 1880-1947
Fortalt af Jørgen H. Barfod
202 sider
Udgivelsesår: 1999
ISBN 87-87947-04-8

Maritim Kontakt Nr. 20
Blandet indhold
127 sider
Udgivelsesår: 1998
ISBN 87-87947-02-1

Maritim Kontakt Nr. 19
Glimt fra de Dage, der gik Troenseskipper Christian L. Sørensens Erindringer 1894-1928
Bearbejdet af Erik Gøbel
264 sider
Udgivelsesår: 1997
ISBN 87-87947-01-3

Maritim Kontakt Nr. 18
Blandet indhold
135 sider
Udgivelsesår: 1996
ISBN 87-87947-00-5

Maritim Kontakt Nr. 17 (udsolgt fra forlaget)
En Sømands Oplevelser i Fred og Krig
af Jens Kusk Jensen
216 sider
Udgivelsesår: 1995
ISBN 87-87947-38-2

Maritim Kontakt Nr. 16
Blandet indhold
166 sider
Udgivelsesår: 1993
ISBN 87-87947-36-6

Maritim Kontakt Nr. 15
Sejlads under krigen 1939-45
af Erik Rasmussen
157 sider
Udgivelsesår: 1992
ISBN 87-87947-32-3

Maritim Kontakt Nr. 14
Blandet indhold
112 sider
Udgivelsesår: 1990
ISBN 87-87947-30-7

Maritim Kontakt Nr. 13
Blandet indhold
136 sider
Udgivelsesår: 1989
ISBN 87-87947-28-5

Maritim Kontakt Nr. 12
Blandet indhold, tilegnet Jørgen H. P. Barfod
208 sider
Udgivelsesår: 1988
ISBN 87-87947-26-9

Maritim Kontakt Nr. 11 (Udsolgt fra forlaget)
Danske lodser
136 sider
Udgivelsesår: 1987
ISBN 87-87947-24-2

Maritim Kontakt Nr. 10
Blandet indhold
150 sider
Udgivelsesår: 1986
ISBN 87-87947-18-8

Maritim Kontakt Nr. 9
Blandet indhold
126 sider
Udgivelsesår: 1985
ISBN 87-87947-16-1

Maritim Kontakt Nr. 8
Blandet indhold
88 sider
Udgivelsesår: 1984
ISBN 87-87947-14-5

Maritim Kontakt Nr. 7
Blandet indhold
182 sider
Udgivelsesår: 1984
ISBN 87-87947-12-9

Maritim Kontakt Nr. 6
Blandet indhold
138 sider
Udgivelsesår: 1983
ISBN 87-87947-11-0

Maritim Kontakt Nr. 5
Christian IV’s Nyboder
af Jørgen H. Barfod
208 sider
Udgivelsesår: 1983
ISBN 87-87947-06-04

Maritim Kontakt Nr. 4 (Udsolgt fra forlaget)
Under sejl påny – Træskibsejernes Sammenslutning 1971-1981
231 sider
Udgivelsesår: 1981
ISBN 87-87947-06-04

Maritim Kontakt Nr. 3
Blandet indhold
96 sider
Udgivelsesår: 1982
ISBN 87-87947-04-8

Maritim Kontakt Nr. 2 (Udsolgt fra forlaget)
Vikingernes tidsregning og kursmetode
af S. A. Saugmann
70 sider
Udgivelsesår: 1981
ISBN 87-947-02-1

Maritim Kontakt Nr. 1 (Udsolgt fra forlaget)
Blandet indhold
85 sider
Udgivelsesår: 1980
ISBN 87-947-00-5

Advertisement