Mødereferater

Admiralforsamling i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning
Søndag den 22. maj, 2022 på Hotel Sidesporet i Holbæk.

Velkomst

Kontaktudvalgets kasserer Thorbjørn Thaarup bød velkommen og takkede for deltagelsen i Maritimhistorisk Konference 2022

Formandens introduktion

Formand Peder Ellegaard Larsen bød velkommen og takkede for en vel gennemført konference.

Præsentation af kontaktudvalget

Formanden præsenterede udvalget, der dags dato består af:

Formand

Peder Ellegaard Larsen, Kommandørkaptajn og pens. marinestationchef

Sekretær

Thorbjørn Thaarup, historiker og museumsinspektør

Kasserer

Lisa Hartun Bennedsen, arkæolog og historiker

Hjemmesideansvarlige

Benjamin Asmussen, historiker og museumsinspektør

Morten Ravn, arkæolog og museumsinspektør

Formand for priskomitéen

Claus Rohden Melin, arkæolog og redaktør

Øvrige udvalgsmedlemmer

Karl Nøhr Sørensen, pens. lods og museumsleder

Jens Riise Kristensen, bygningskonstruktør og redaktør

Christian P. P. Lemée, arkitekt og projektleder

Jakob Seerup, historiker og museumsinspektør

Jon Voss, historiker og museumsleder

Mette Guldberg, historiker og museumsinspektør

Steen Schøn, historiker og forfatter

Asger Nørlund Christensen, historiker og bådebygger

Ida Christine Jørgensen, arkæolog og ph.d.-stipendiat

Formanden konstaterede desuden, at der stadig er plads til et par medlemmer mere, hvis der skulle være interesse.

4. Maritimhistorisk Konference 2024

Der konstateredes bred opbakning til en ny konference om to år. Efter sommerferien går planlægningen i gang.

5. Eventuelt

Her var der ingen indlæg bortset fra klapsalver og en stor tak for i år!


Referat fra MK-møde den 28. feb. 2022 på Frederiksberg

Tilstede: Lisa, Peder, Morten, Thorbjørn (ref.)

1.      Maritimhistorisk Konference 2022 (tilmeldte, program, faciliteter, kommunikation osv.)

TT præsenterede konferenceprogrammet og den foreløbige deltagerliste, der allerede er oppe på ca. 30 personer.

Claus og Rikke er ved at sætte programmet grafisk op.

TT sender konferencedeltaljer o.a. til Peder til presse.

Der er samlet en masse info om konferencen her: https://maritimkontakt.home.blog/maritimhistorisk-konference-maj-2022-i-holbaek/

Man kan også følge med på Facebook her: https://www.facebook.com/events/925428878343180

Hvis man vil have et værelse på Hotel Sidesporet, er det en god idé at melde sig til hurtigt, da der ikke er så mange værelser tilbage. Til gengæld skulle der være mulighed for at overnatte tæt på f.eks. på Hotel Strandparken.

2.      MK’s økonomi

Lisa har i samarbejde med Spar Nord fået fuldført flytningen af Maritim Kontakts konto. Vi skylder hende tak, og ikke mindst skylder vi Carsten Jahnke tak for hans arbejde som kasserer og en undskyldning for besværet.

3.      Bordet rundt

Der var ikke det store under dette punkt. Vi hyggesnakkede om stort og småt, og referenten spiste pizza.

4.      Eventuelt

Morten Ravn præsenterede vinderen af MK’s pris, som skal holde oplæg på konferencen. Vinderen offentliggøres til konferencen, hvor vinderen også holder oplæg. Morten inviterer noget presse til oplægget og konferencen.

Næste møder er:

Mandag den 25. april 2022

Mandag den 13. juni 2022

Referat af MK-møde den 21. september 2021 hos Formanden på frederiksberg

Tilstedet: Peder, Jens, Morten og mig.

Div:

 • Kickstartworkshoppen, som blev vedtaget på sidste møde, rykkes til juni 2022, da vi allerede er optaget af arbejdet med konferencen 2022.
 • Flytningen af vores konto fra Bank Nordik til Spar Nord er næsten færdig, men de skal have oplysninger vedr. bestyrelse o.a. for at kunne fjerne Carsten Jahnke som primær person for kontoen. Lisa, Thorbjørn og Peder skaffer de relevante oplysninger.
 • Vi er fortsat på jagt efter et sted at mødes. Vi kan godt mødes på M/S i Helsingør, men det er for langt for de fleste. Nyboders Mindestuer er desværre ikke en mulighed længere.

Konference 2022:

 • Thorbjørn tager fat i oplægsholderne fra den aflyste konference 2020 og træffer nye aftaler for oplæg fra dem, der ønsker at være med.
 • Oplægsholderne præsenteres drypvis på hjemmeside og via vores andre kanaler.
 • Jens foreslog at vi gør reklame for konferencen lokalt i Holbæk.
 • Peder foreslog at kontakte Holbæk Kommune og høre dem, om de vil møde op eller omtale konferencen. Peder går videre med sagen.
 • Der var ros til programmets udseende fra den aflyste konference, og det blev besluttet, at vi bruger samme format for konferencen 2022.

Bordet rundt:

 • Peder fortalte om arbejdet på at beskytte og formidle Nyholms maritimhistoriske kulturarv.
 • Morten fortalte om Vikingeskibsmuseets arrangementer og udstilling – bl.a. om slaget ved Femern 1644.
 • Thorbjørn fortalte bl.a om udstillingen NELLA DAN på M/S Museet for Søfart.
 • Jens fortalte bl.a. om en rejse med coasteren CAROLINE S og om sine planer for sit nye liv som efterlønner.

Næste møder:

 • Julemøde: mandag den 6. dec. 2021 kl. 17.00 (Meld jer gerne som skaffegaster!)
 • Vintermøde: tirsdag den 25. jan 2022 kl. 17.00

Referat af MK-møde den 16. juni 2021 hos Formanden på Frederiksberg

Til stede var Peder, Steen, Morten, Claus, Jens og Thorbjørn. Vi sad på Peders altan med udsigt over smukke Frederiksberg Allé.

Læs gerne. Der er vigtigere beslutninger imellem.

 • Vi besluttede, at man som minimum skal deltage i eet MK-møde om året for fortsat at kunne være med i kontaktudvalget. Der kan selvfølgelig være gode grunde til, at man ikke kan, så som at man bor langt væk, men man bør efterstræbe at være med mindst en gang om året, så vi får set hinanden og vedligeholdt og udviklet både netværk og hygge. Ellers kan man overveje sit medlemskab. Som det norske fjeldråd lyder: ‘Vend i tide, det er ingen skam å snu.’ 🙂
 • Steen fortalte om arbejdet med det netop stiftede Kalundborg Søfartsmuseum. Det lyder rigtigt spændende. Museerne og søfartshistorien kan ikke holdes nede.
 • Vi besluttede, at kommende møder i MK kommer til at have en rundbordsorientering som fast dagsordenspunkt. Her kan vi alle kort fortælle om, hvad der sker med vores projekter, museer, undervisningsinstitutioner osv. Det vil være både givtigt og interessant at blive opdateret på den måde.
 • Endelig besluttede vi, på Claus’ initiativ, at holde et seminar på M/S Museet for Søfart en efterårslørdag. Seminaret har som mål at kickstarte MK med eventuelt nye medlemmer og i hvert fald nye idéer. Seminaret gennemføres kun, hvis mindst 75% af udvalgets medlemmer kan være til stede. Programmet er ikke fastlagt, men der kommer faglige oplæg og indspark til MK’s rolle og arbejde.
 • Og ikke mindst. Skaffegasterne skal huske rå løg, og sødt til kaffen, til den ellers glimrende servering. 😉

Således var det et møde med konkrete og fremadrettede beslutninger. Det var godt.

Referat af MK-møde 15. september 2020 Online

Vi har aftalt at skyde konferencen 2020 til den almindelige termin i maj 2022. Således springer vi simpelthen en konference over, men vi tør ikke binde an med 2021, da coronasituationen stadig er usikker. Vi kan ikke genbruge programmet for den aflyste konference 1:1, men vi forventer, at en del af oplægsholderne vil melde sig til igen. Vi arbejder på at lægge konferencen i Holbæk, der for tiden er en spændende maritim by, og jeg er i gang med at indhente tilbud på overnatning og mødelokaler. Holmen kan ikke bruges igen, da forplejningen viste sig alt for dyr, og bygningernes fremtid er usikker.

Jeg skriver snart ud til alle de tilmeldte fra den aflyste konference samt andre interesserede, at næste konference bliver i maj 2022, så folk kan have det in mente og se, at vi ikke er helt døde.

Ang. de kommende bøger, så er Anders Ravn Sørensens bog om det maritime Danmarks selviscenesættelse og selvopfattelse godt undervejs. Det bliver MK42, hvilket kommer til at fremgå af kolofonen. Kontaktudvalgets medlemmer er ikke som udgangspunkt berettiget til et frieksemplar, men man kan melde sig ind i M/S Klub+, hvor bogen er en del af den (generøse, hvis jeg selv skal sige det) pakke. Hvis man har hjulpet med udgivelsen, er der naturligvis frieksemplar.

MK43 er også under planlægning. Den bliver formodentlig skrevet af vores gode bekendte og mangeårige udvalgsmedlem Erik Gøbel. Det manus har jeg ikke læst endnu, men så vidt jeg kan forstår, er det en søfartshistorie for 1700-1800 tallet især med udgangspunkt i livet om bord på skibene. Til sidst en trist meddelelse. Carsten Jahnke har efter en lang og stor indsats valgt og trække sig fra udvalget. Det betyder, at vi skal have ny kasserer og ny bank. Hvis Lisas bank kan give os et rimeligt tilbud, har hun tilbudt sig selv som ny kasserer, hvilket selvfølgelig er rigtigt glade for.

Og så JULEMØDET! Vi kan ikke planlægge at sidde oven på hinanden rundt om Peders ellers fine julebord. Derfor planlægger vi som udgangspunkt et udendørs arrangement med snaps, gløgg og hygge, hvor vi kan ønske hinanden god jul og sige pænt farvel til Carsten. Det bliver torsdag den 10. december.

Referat af møde i Maritim Kontakt den 3. sep. 2019 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Til stede: Peder Ellegaard (formand), Benjamin Asmussen, Jens Riise, Morten Ravn, Christian Lemée, Asger Nørlund og Thorbjørn Thaarup (referent)

 1. Rundvisning på museet v. Morten Ravn

Tak for en god rundvisning på et museum med mange spændende, nuværende projekter og en interessant fremtid.

 • Økonomi

Vores kasserer, Carsten Jahnke, var ikke til stede. Men økonomien er uforandret rimelig.

 • Lessons learned, konference 2018

Peder Ellegaard anførte, at ændringen af datoen kostede os deltagere.

Jens Riise anførte, at byen Holstebro og kasernen som sted næppe har haft den store tiltrækningskraft.

Ellers fungerede alt godt. Vi fik stablet et fuldt program på benene, og deltagerne var tilfredse.

 • Konference 2020

Thorbjørn Thaarup informerede om konferencen, der finder sted i dagene 24. – 26. april 2020. Call for papers sendes ud snarest med en deadline for tilmelding af oplæg den 1. december 2020. Herefter laves et fuldt program, som kommer ud i løbet af januar. Sidste frist for tilmelding til konferencen uden oplæg er den 1. april 2020.

Morten Ravn foreslog, at vi inviterer folk fra Gribshundenprojektet. Benjamin kontakter Marcus Sandekjer fra Blekinge Museum og inviterer ham til at tale lørdag formiddag.

Christian Lemée foreslog, at vi giver gratis adgang til studerende. Vi ser på muligheden, når vi kender omkostningerne.

Det er vigtigt, at vi får priserne fra Forsvaret så hurtigt som muligt! Peder Ellegaard skaffer dem.

 • Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde og idéer til M/S Årbog/MK i 2021.

Benjamin informerede om næste udgivelse, der er hans bog om den danske kinahandel med udgangspunkt i sin ph.d. Det er samarbejde mellem Maritim Kontakt, M/S Museet for Søfart og Gads forlag. Udgivelsen af planlagt til lige før Bogforum.

Idéer til bog 2021:

Morten foreslog en bog om den immaterielle kulturarv indenfor søfart. Morten sender materiale til Thorbjørn.

Benjamin foreslog vrag som tema. Etik, praktik, fremtid, historie.

Jens Riise anførte, og blev fandt bred støtte, at vi bør bruge mailinglisten mere til at dele spændende projekter og historier med hinanden.

Næste MK-møde er tirsdag den 22. oktober kl. 17.00!

Julemødet er tirsdag den 3. december kl. 17.00!

Stederne oplyses senere.

Skaffegaster må gerne melde sig til de kommende møder! Tak til Asger, der i dag trådte til med meget kort varsel.

Referat af møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 19. feb. 2018 i Nyboders Mindestuer
Til stede: Lisa Hartun, Ole Sonne, Jakob Lausten, Peder Ellegaard Larsen, Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Carsten Jahnke, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)

 1. Konference 2018
  Den 23. maritimhistoriske konference finder sted i dagene 4. – 6. maj på Dragonkasernen i Holstebro.
  En masse ideer blev vendt i forhold til konferencens tidsskema og bespisning. Museumsinspektør Helle Henningsen holder foredraget fredag aften. Vi holder fast i programmet med besøg på både Strandingsmuseet og Sea War Museum, men besøget ved Bovbjerg Fyr udgår. Note: Ved det efterfølgende møde i konferenceudvalget er det blevet besluttet, at vi holder session lørdag formiddag hos Borgerforeningen i Thorsmindes lokaler. Der spiser vi også frokost. Herefter er der først rundvisning på Strandingsmuseum St. George og bagefter på Sea War Museum. Der kommer snart et detaljeret program ud inkl. priser.
  Til admiralforsamlingen søndag efter frokost bør vi se på antallet af udvalgsmedlemmer og medlemmernes deltagernes deltagelsesfrekvens. Folk skal deltage aktivt i udvalgets arbejde, enten i møderne, bogarbejdet eller i planlægningen af konferencer.
 2. Prisopgave
  Claus informerede om de indsendte manuskripter. Lisa, Claus og eventuelt Anton arbejder videre med dette.
 3. Fastlæggelse af næste møde o.a.
  Næste møde fastlægges ved konferencen efter admiralforsamlingen. Indtil konferencen vil konferenceudvalget fortsætte arbejdet.

Thorbjørn kunne fortælle, at MK39 ’Havnen – hvor verden ender og begynder’ er kommet fra tryk og snarest bliver sendt ud til abonnenterne. Den kan også fra 1. marts købes af boghandlere i hele landet.
Herefter viste Jakob L. rundt i Nyboders Mindestuer. Tak for det.

Referat af møde i Maritim Kontakt, onsdag den 1. nov., kl. 17.00 i Nyboders Mindestuer
Til stede: Christian Lemée, Carsten Jahnke, Jakob Seerup, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Thorbjørn Thaarup (referent), Peder Ellegaard (formand), Claus Rohden Olesen, Lisa Hartun Laustsen og Jens Riise Kristensen

 1. Rundvisning i Mindestuerne
  Ikke gennemført… endnu… Men vi satser på at gøre det til julemødet.
 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 10. okt.
  Referatet er godkendt.
 3. Konference 2018
  Carsten pointerede, at Konferencen ikke behøver at give overskud. Den skal bare løbe rundt. Herefter talte vi om de forskellige muligheder for lokationer og aktiviteter.
  Ida har talt med Fiskeri- og Søfartsmuseet, der gerne vil kende vores budget og behov. De vil meget gerne have os. Men vi kan ikke bo der. Det kan muligvis være på vandrehjemmet i Esbjerg.
  Gert Normann fra Sea War Museum er vendt tilbage. De vil gerne have os, men også her er overnatning et problem. Vi takker Asger Nørlund, der som vore repræsentant henvendte sig til Gert Normann.
  Peder har undersøgt muligheden for at bo på Holstebro Kaserne. Der kan vi holde møder og bo 47 personer for 200 kr. pr. nat. + mad. Peder foretrækker den løsning. Der kan vi så også besøge museet på vestkysten.
  Flådestation Korsør er ikke en mulighed, da de kun har 15 lukafer.
  Slipshavn har 10 lukafer af hotellignende standard, samt flere 4-personers belægningsstuer. De har faciliteter til møder osv. Vi har gode erfaringer fra Slipshavn.
  Vi arbejder videre med Holstebro Kaserne og datoerne den 4. – 6. maj 2018! Peder kontakter dem.
  Claus sender omtalen af prisopgaven til Thorbjørn, der lægger den online.
 4. Fortsat drøftelse af temaet for Museet for Søfarts årbog/MK 2019
  400(1)-året for grundlæggelsen af Tranquebar og Ove Gjeddes rejse.
  Grønlandsfart og Arktis, Bering, hvalfangst. Opdagelser. Geopolitik. Klimaforandringer. Carsten har allerede en artikel klar om grønlandsk handel i 1700-tallet.
  Ole Sonne foreslår erindringer som tema.
  Øresund, told, færgefart, gennemfart, karantænestationer, tunfiskeri.
  Pirateri.
  Fiskeri – eventuelt i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg
 5. Julemødet 2017: Lokale, stafet og skaffegaster
  Lokalet er afklaret! Det bliver i Nyboders Mindestuer. Vi inviterer formanden for Mindestuerne, Jakob Laustsen. Mandag den 4. december kl. 17.00!! Jakob og Jens er skaffegaster.
 6. Dokumentation i forbindelse med hvidvaskningsloven
  Vi skal dokumentere, hvem vi er i bestyrelsen, og om vi kender såkaldte Politisk Udsatte Personer. Vi skal vedlægge bestyrelsesreferater, admiralforsamlingsreferater, ID, osv. Carsten har information om de ting, der kræves.
  Vi har vedtægter på hjemmesiden. Der står, hvem der tegner foreningen. TT sender de relevante ting til Peder, der underskriver – vedtægter, referat af to møder og admiralforsamling. Pas eller kørekort OG gult sygesikringsbevis fra Peder, Carsten, Thorbjørn, Claus og Jakob.
 7. Eventuelt
  Tjek Ida på TV om DR’s programmer med Dynamit-Åge og Indianer-Stig.
  Husk også søfartshistorisk quiz på M/S Museet for Søfart onsdag den 13. december!
  Mange tak til skaffegasterne!

Referat af møde i Maritim Kontakt, den 10. oktober 2017 hos formanden privat
Til stede: Claus Rohden Olesen, Ole Lisberg, Ole Sonne, Ida Jørgensen, Asger Nørlund, Jakob Seerup, Peder Ellegaard (formand) og Thorbjørn Thaarup (referent).

 1. Indledning
  Peder bød velkommen og fortalte levende om sin tur til Aarhus Søfarts Museum.
 2. Konference 2018
  Konferencen kan ikke være i Torsminde. Peder åbnede for muligheden for at udskyde til 2019, men foreløbig arbejder vi videre med at arrangere en konference i 2018. Ida kontakter Fiskeri- og Søfartsmuseet og hører om det er muligt at holde det i Esbjerg i 2018. Jakob kontakter Fregatten Jylland. Asger kontakter Gert Normann Andersen. Peder ringer til Flådestation Korsør og Slipshavn. Ole Sonne fremlagde sine sonderinger vedrørende Aarhus. Ole Lisbergs holdning er, at vi bør finde et sted, hvor alle kan bo sammen, da konferencens fornemmeste formål er at bringe amatører og professionelle sammen.
  Deadline for tilbagemeldinger er 1. november 2017.
  Konferencen lægges gerne sidste halvdel af april eller starten af maj og helst ikke over en helligdag. De præcise datoer afhænger af mulighederne ved de eventuelle lokationer.
 3. Prisopgave 2018
  Claus aftaler med Morten Ravn, at indkaldelsen lægges op på hjemmesiden. Claus sender den til Thorbjørn, der lægger den op.
 4. Nyt for MK/årbogsredaktionen
  Kontaktudvalget kunne godt lide temaet, globalisering, for 2018. Ida mente, at selve ordet kunne virke lidt tørt/teknisk, og hun anbefalede, at man tilføjer noget mere appetitvækkende såsom ’Under fremmede himmelstrøg’. Claus nævnte Nederlandsk Ostindisk Kompagni som en mulighed for en artikel i den forbindelse.
  Vi vendte også mulige temaer for bogen 2019.
  Ole Lisberg nævnte, at han har en artikel om orlogsbriggen ØRNENs rejse i Vestindien. Den vil han gerne stille til rådighed for MK.
  Jakob nævnte, at ’erindringer’ kunne være et tema.
  Asger nævnte, at ’maritime forbindelser mellem Danmark og Norge’.
  ’100 genstande’ kunne også være en idé.
  2019-temaet kommer på dagsordenen ved næste møde den 1. november.
 5. Opdatering af hjemmesiden
  TT kan godt opdatere hjemmesiden i Mortens fravær. Hvis der er kommentarer eller ønsker, kan I bare skrive.
 6. Mødeplan 2017/18
  Næste MK-møde er onsdag den 1. november hos Peder (Efterstående har formanden oplyst, at mødet den 1 NOV bliver i Nyboders Mindestuer)!. Skaffegaster er Christian Lemée og Ida Jørgensen.
  Vi retter også henvendelse til andre mulige indehavere af lokaler til mødebrug. Vi starter med Nyboders Mindestuer og derefter Marineforeningen på Holmen. Jakob tager kontakt. Peders og fruens hus er nød-back-up for julemødet. Det er den 4. december. Skaffegaster udpeges senere.
 7. Eventuelt
  Jakob er blevet spurgt, om han vil hjælpe Bombebøssen med at skrive et jubilæumsskrift. Der er en smule honorar i det. Jakob sender gerne kontakter videre til Bombebøssen, hvis udvalgets medlemmer skulle have interesse i at deltage i projektet.

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016 på Vikingeskibsmuseet
Til stede: Ole Sonne, Karl Nøhr Sørensen, Benjamin Asmussen, Jens Riise Kristensen, Morten Ravn, Peder Ellegaard, Carsten Jahnke, Ida Jørgensen og Thorbjørn Thaarup (referent)

 1. Indledning
  Intet at bemærke.
 2. Debriefing, konference 2016
  Udvalget takkede TT for den store indsats i forbindelse med konferencen. Formanden roste konferencen.
 3. Økonomi
  Konferencen gav heldigvis overskud, hvilket er fint. Næste gang skal vi gå efter et lidt mere beskedent resultat. Vi har nu lidt penge på kistebunden til næste konference.
  Peder spurgte, om vi skulle støtte Historie-Online med et mindre beløb. Benjamin foreslog, at vi støtter dem et år endnu, da de er i en overgangsfase. Det besluttedes at donere 1000 kr. til dem.
 4. Lokalesituationen
  Vi kan ikke være på Orlogsmuseet længere, men vi kan måske vende tilbage, hvis bygningen bliver solgt til den rette. Vi retter henvendelse til Jakob Seerup, der måske ved mere. Alternativt kan vi måske følge Søofficersforeningen til Kastellet. Der er også stadig mulighed for at bruge menighedshuset ved Holmens Kirke. Marineforeningen på Holmen er også en mulighed. Karl Nøhr nævnte også, at det er Færgehistorisk Selskabs lokaler i Valby. Benjamin foreslog CBS. Peder arbejder på sagen.
 5. Samarbejdet med M/S
  Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner eksisterer stadig. En gang om året er der generalforsamling, hvor en bestyrelse udpeges. Bestyrelsen udpeger to medlemmer af museets brugerpanel og et medlem af årbogen/Maritim Kontakts redaktionskomité. Det er kontaktudvalgets Claus Rohden Olesen, der er den først udpegne medlem af redaktionskomitéen.
  Medlemmerne af M/S Venner, og dermed også Maritim Kontakts tidligere interessekreds, er nu medlemmer af M/S Klub+, der giver en række fordele såsom årets bog, årskort, rabatter og invitation til arrangementer med særlig søfartsinteresse.
  Medlemmerne af kontaktudvalget får bogen men ikke andre Klub+ fordele.
  Peder foreslog, at næste års årbogstema bliver Vestindien og salget af øerne. Ole Lisberg har en artikel klar.
  Til oktobermødet fremlægger TT M/S forslag til årbogstema 2017. Vi har talt om kul, men er ikke bundet af det.
 6. Vandrepokalen
  Jens modtog den for sin sejr i 2015. Han har nu ansvaret for at skabe quizzen til julemødet. Ligeledes bad udvalget Jens om at indgravere de sidste års vindere i vandrepokalen.
 7. Konference 2018
  Karl og Ole fremlagde deres Århus-forslag. Formanden fremlagde en idé om at besøge Strandingsmuseet i Thorsminde. Der nedsattes et udvalg med Ole, Karl, Helle Sigh, Carsten og formanden. Udvalget ser på mulighederne.
 8. Eventuelt
  Næste møde er torsdag den 27. oktober kl. 17 på M/S Museet for Søfart i Helsingør!
  Referaterne skal godkendes og lægges på hjemmesiden.
  TT gjorde reklame for julequiz på M/S onsdag den 14. december kl. 18!

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016 på M/S Museet for Søfart

 1. Indledning
  Formanden, Peder Ellegaard, indledte og takkede de fremmødte for en god konference.
 2. Udvalget
  Formanden fortalte om de foregående års aktiviteter og opremsede kontaktudvalgets medlemmer. Det er en udfordring at finde nye lokaler til vore efter Orlogsmuseets nedlæggelse, men vi arbejder med flere mulige løsninger.
 3. Samarbejdet med Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner
  Formanden beskrev samarbejdet med Museet for Søfarts venneselskab og de igangværende forandringer i selskabets struktur. Venneselskabet vil for fremtiden udpege to medlemmer til museets rådgivende brugerkomité samt et medlem af årbogsredaktionen. De af kontaktudvalgets medlemmer, der skulle stille sig til rådighed for redaktionsarbejde, vil også blive indbudt hertil. Kontaktudvalget bliver taget i ed i forhold til valg af emner for M/S Museet for Søfarts Årbog/Maritim Kontakt.
 4. Konferencen 2018
  Det besluttedes, at næste konference, der finder sted i 2018, afholdes vest for Storebælt. Esbjerg, Fanø og Aarhus bragtes på banen som mulige lokaliteter.
  Tak for god ro og orden!

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, mandag den 8. februar 2016 hos formanden privat
Til stede: Peder Ellegaard Larsen, Thorbjørn Thaarup (referent), Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Claus Rohden Olesen, Thijs Maarleveld, Ole Lisberg, Morten Ravn, Carsten Jahnke og Christian Lemée

 1. Indledning, herunder lokalesituationen
  Referatet fra sidste møde er godkendt.
  PEL har undersøgt muligheden for at låne lokaler på Kastellet med udgangspunkt i Maritim Kontakt som en traditionsbærende forening, men det har ikke vist sig muligt. Vi er ikke traditionsbærende nok, da vi ikke har stor nok tilknytning til forsvaret.
  I foråret 2016 kan vi holde møder i Bræddehytten på Nyholm, men PEL så hellere, at afsøgte disse tre muligheder:
  • Måske kan vi låne lokale af Marineforeningen på Nyholm, men der kan vi ikke tage vores egen mad med.
  • Måske kan vi låne Nyboders mindestuer, men de kan være svære at få fat på.
  * Måske kan vi låne menighedshuset ved Holmen Kirke, men det er ikke så stemningsfuldt. Dog er akustikken efter sigende ret interessant.
  • Ejeren af Tigerbutikkerne køber muligvis Søkvæsthuset, og der vil muligvis være plads til os, hvis det sker.
  Set i lyset af de andre muligheders begrænsninger og usikkerheder besluttede udvalget at holde det næste møde på M/S Museet for Søfart i Helsingør, hvor vi så tager sagen op igen. Vi skal have løsningen på plads inden julemødet, da septembermødet holdes i Roskilde på Vikingeskibsmuseet og oktobermødet i Køge eller Helsingør.
 2. Samarbejdet M/S Museet for Søfarts Venner og MK Kontaktudvalget
  TT præsenterede de mulige ændringer i samarbejdet mellem Museet for Søfart og museets venneselskab. Det er relevant for MK, da venneselskabet og museet samarbejder om udgivelsen af museets årbog/Maritim Kontakt. Der er nedsat et samarbejdsudvalg med museets direktør og to medlemmer af venneselskabets bestyrelse som medlemmer. Ved næste MK-møde burde vi vide meget mere.
 3. Konference 2016
  TT Præsenterede planerne for Den 22. Maritimhistoriske konference. Den finder sted i Helsingør i og omkring M/S Museet for Søfart i dagene 22. – 24. april 2016. Der er udsendt et call-for-papers, og der udsendes snarest en indbydelse med detaljerede oplysninger om priser.
  Flere udvalgsmedlemmer meldte sig på banen med foredrag, hvorefter der fulgte en diskussion om fordele og ulemper ved sideløbende sessioner. Det vender vi tilbage til ved næste møde, hvis det bliver aktuelt.
 4. Prisopgaven
  CRO præsenterede de fire indkomne manuskripter. Vi glæder os meget til at høre vinderen tale på konferencen.
  Det var en smule tvivl om medlemmerne af bedømmelseskomitéen. Hvis Jan Hammer ikke kan, kontakter CRO Karl Nøhr, og hvis han ikke kan, kontakter CRO Jakob Seerup.
  CRO præsenterede sit nye forslag formulering af prisopgaveindkaldelse. Efter diskussion blandt deltagerne blev den endelige formulering således:
  Forfatterne har frit emnevalg, dog skal manuskripter fra forfattere med bopæl uden for Danmark omhandle et tema fra eller i relation til Det danske Riges maritimhistorie. Manuskripter på dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, hollandsk samt fransk kan indleveres.
 5. Eventuelt, herunder udpegning af skaffegaster til næste møde
  Næste møde er i Helsingør på Museet for Søfart mandag den 4. april kl. 17. Det finder sted i museets frokoststue.
  CL og CRO er skaffegaster!

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, torsdag den 15. oktober 2015 på M/S Museet for Søfart.

 1. Indledning, herunder godkendelse af referatet af mødet den 9 SEP 2015
  Vi starter med at sige mange tak til Anton, der flytter til nyt job som direktør på museet i bayerske Füssen.
  Referatet fra sidste møde er godkendt. TT sender det til MR, der lægger det på hjemmesiden.
 2. Samarbejdet: MK-udvalget/MfS-vennekreds herunder formalisering af tilbud (Konference, Prisopgave og redaktionsarbejde)
  Det færdigforhandlede samarbejdsdokument lægges ved. Kontaktudvalget bemærker atter, at udvalget gerne vil høres i forbindelse med valget af tema for årbøgerne. Et af oplæggene fra M/S omhandler sex og søens folk. Vi diskuterede muligheden for at skabe gode artikler om sex til søs med særligt henblik på tilstedeværelsen af kilder. Der blev ikke fremlagt andre bud på temaer.
  Kontaktudvalget foreslår, at der udnævnes et medlem af kontaktudvalget, der ikke er ansat på Museet for Søfart, til medlem af årbogens redaktion. Udvalget foreslår CRO som første medlem. PEL tager forslaget til Ulla Tofte, direktør for Museet for Søfart.
 3. Nyt fra Årbogsredaktionen
  Bogen, MK37, er sendt til tryk. Temaet er storm.
 4. Hjemmesiden
  MR takker for personbeskrivelsesoplysningerne. Der mangler dog stadig for enkelte medlemmer. MR spørger til, om han kan tillade sig at lægge nyheder og filer op i udvalgets navn. Det besluttes, at MR gerne må. Kontaktudvalgets medlemmer opfordres til at sende MR relevante ting.
 5. Forslag til revision af prisopgaven
  MR retter kontaktoplysningerne på hjemmesiden.
  CRO foreslår, med efterfølgende kommentarer fra medlemmerne af kontaktudvalget, visse ændringer i retningslinjerne for prisopgaven. CRO renskriver ændringsforslagene og sender dem rundt til udvalget.
 6. Aktiv tilmelding til MK-møder
  Vi går over til aktiv tilmelding! Således skal man for fremtiden melde sig TIL møderne og ikke fra. Det vil give større sikkerhed for, hvem der kommer og lettet mailpresset for de medlemmer, der sjældent har mulighed for at komme, fordi de kommer fra den anden ende af landet.
  Vi holder to årlige møder uden for Orlogsmuseet, i september på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og i oktober på M/S Museet for Søfart i Helsingør.
 7. Konferencen 2016
  Den maritimhistoriske konference finder sted 22. – 24. april 2016 i Helsingør. Det er storbededagsferien, men vandrehjemmet kunne ikke huse os ugen efter.
  TT har bestilt 44 sovepladser på vandrehjemmet Danhostel i Helsingør, fordelt på 9 dobbeltværelser med bad, 3 dobbeltværelser med delt bad og 5 firepersonersværelser med delt bad. Der er formodentlig plads til flere, men så bliver det sovesal. TT tænker, at en del deltagere overnatter i København. Oplæggene finder sted på M/S. Her vil der være skipperlabskovs fredag aften før det offentlige foredrag, der foregår i vores store Kronborgbro. Inkluderet i prisen er én øl pr. person til labskovsen og øl, vand, vin, snacks efter foredraget.
  Resten af programmet lørdag og søndag formiddag finder sted i vores mødelokale “det blå rum”. Her vil blive serveret frugt, kaffe og croissanter om morgenen. Frokost vil begge dage blive serveret i caféen. Prisen for frokost er ekskl. drikkevarer.
  Ekskursionen planlægges som en sejltur med dampskibet BJØRN, men da de kun kan have plads 36 personer, skal vi nok også hyre et andet skib. Jens Riise er i gang med at høre sine venner i TS, om en af dem har muligheden for at lægge vejen forbi Helsingør og danne en flåde med BJØRN. Derfor er der endnu ikke bestilt tur med BJØRN. Men det skal gøres snarest. Hvis det kikser tager vi en tur på Kronborg og de reetablerede volde under ledelse af vidende medlemmer af vores selskab.
  Der er, på opfordring fra deltagerne ved sidste MK-møde, bestilt festmiddag om bord på TYCHO BRAHE lørdag aften. Det er buffet til 249,- pr. person inkl. færgebillet, ekskl. drikkevarer.
  Den foreløbige prisudregning for konferencen pr. person er således:
  753 – 853 kr. for ophold og forplejning på M/S (alt efter frokostvalg)
  249 kr. for festmiddag på TYCHO BRAHE
  275 – 1100 kr. for overnatning (alt efter værelsesvalg)
  128 kr. for morgenmad på vandrehjemmet.
  200 kr. for sejltur med BJØRN og evt andet skib. Vi taler med marinehjemmetværnet.
  Det giver 2520 kr. for den dyreste løsning, hvilket lægger sig opad budgettet for konferencen i Aabenraa. Her var den dyreste løsning sat til 2700. Der er således plads til at lægge en lille buffer ind.
  PEL kontakter sine venner i Marinehjemmeværnet, Helsingør, og spørger, om de kan hjælpe med ekskursionen!
 8. Eventuelt, herunder udpegning af skaffegaster til næste møde (julemødet tirsdag den 8 DEC på Orlogsmuseet)
  AE introducerede sin nye arbejdsplads i Füssen. Meget spændende.
  BA introducerede sit call for papers til den nye antologi om skandinavisk-kinesisk maritime forbindelser. Send gerne videre!
  BA introducerede også M/S nye indkøb af et tepakningsmaleri fra Canton. Meget specielt og værdifuldt. M/S takker sponsorerne Augustinusfonden og Kulturstyrelsens hastesum.
  Skaffegaster til julemødet er: Steen Schøn, Poul-Henrik Westh, Jon Voss og Helle Sigh! Formanden sørger for snapsen.
  Tak for god ro og orden!

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 9. september 2015 på Vikingeskibsmuseet.

Til stede: Morten Ravn, Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Peder Ellegaard, Ole Lisberg, Claus Rohden Olesen og Thorbjørn Thaarup

 1. Indledning
  Vi siger tak for værtskab, og tak for en god sejltur til Morten. Visse medlemmer har desværre glemt at melde afbud. Vi tager spørgsmålet om eventuel aktiv tilmelding til MKs møder op på næste møde.
  Ingen kommentarer til sidste mødes referat.
 2. Maritimhistorisk Konference 2016
  Konferencen finder sted den 22. – 24. april 2016 i Helsingør i og omkring M/S Museet for Søfart. Foredragene og fredagens bespisning finder sted på M/S. Overnatningen sker på Helsingør Vandrehjem, Danhostel. TT undersøger muligheden for at afholde festmiddagen lørdag aften på Scandlines færge mellem Helsingborg og Helsingør.
  Forslag til ekskursion til Kronborg eller sejltur med BJØRN. I sidste tilfælde, som er det vi i første omgang går efter, skal vi også have et andet skib, da BJØRN kun kan have 36 personer med. JRK tager kontakt til træskibssammenslutningen for at høre, om det er muligt at skaffe et andet skib.
  TT har på opfordring fra udvalget forsøgt at flytte konferencen til weekenden 29. april – 1. maj på grund af Storbededag, men det kunne ikke lade sig gøre, da vandrehjemmet ikke kunne huse os i den weekend.
  Tænk gerne på spændende oplæg!
 3. Nyt fra Årbogsredaktionen
  Stormbogen er næsten færdig og allerede forudbestilt til boghandlere landet over. Den planlægges færdigproduceret ved udgangen af oktober 2015.
  På sidste møde blev det vedtaget, at udvalgets medlemmer bidrager med idéer til næste års bog. Blandt idéerne er salget af Dansk Vestindien til 2017-årbogen (Ole Lisberg og andre har allerede artikler), 100 genstande, kolonierne generelt – løse idéer er også brugbare.
 4. Hjemmesiden
  MR foreslår, at vi af og til linker til spændende maritimhistoriske artikler på nettet.
  MR foreslår, at referatet, straks når det er godkendt af udvalget sendes af TT til ham, så MR kan lægge det online. Det blev vedtaget.
  MR indsamler, som omtalt i mailen fra ham, personlige oplysninger på medlemmerne, så data bliver ensrettede. Send gerne til ham nu! Deadline er den 1. oktober.
 5. Digitalisering af Maritim Kontakt
  Det er aftalt, at M/S Museet for Søfart digitaliserer det, men vi kan eventuelt søge andre muligheder. TT arbejder på, at det bliver scannet og lagt online inden for et år på M/S.
 6. Vores repræsentation i den internationale organisation for maritim historie IMHA
  Jakob har søgt viden, men den er lidt svær at finde. IMHA og IMEHA (René Taudal er kontaktperson for disse) er ikke helt enig om rollefordeling og hvad vores rolle er. De to har muligvis planer om at slå sig sammen.
  Der er mulighed for at søge statslige puljer til dækning af rejseomkostninger til de internationale møder – hvis man har sin arbejdsplads i ryggen med en mulig medfinansiering. Erik Gøbel har tidligere fået tilsvarende rejser delvist dækket. Det næste møde er i Perth.
  Deadline for tilmelding er på deres hjemmeside imeha.net. Hvis man er interesseret, kan man kontakte Jakob.
 7. Ny formand for prisudvalget
  Anton Englert træder tilbage som formand for prisudvalget. Vi skal vælge en anden. Claus Rohden Olesen vælges som ny formand.
  E-mailen på indkaldelsen skal opdateres.
  M/S reklamerer for prisopgaven på hjemmesiden og nyhedsbrev. CRO bedes straks sende det relevante materiale til TT.
 8. Eventuelt, herunder skaffegaster
  Der vil på Blekinge Museum blive afholdt et seminar om GRIBSHUNDEN i Ronneby den 24. – 25. november 2015. Det kunne måske være interessant for udvalgets medlemmer. Man kan muligvis overnatte hos Ole i sommerhuset. Det skal hurtigt ud på en mail til selskabet. JS rundsender.
  Næste møde er den 15. oktober kl. 17 i på M/S Museet for Søfart – som vedtaget på mødet den 5. maj. Skaffegaster er Steen Schøn og Jon Voss! (reserve er Benjamin Asmussen)

Møde i Maritim Kontakt, tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.
Til stede: Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Ole Lisberg, Jens Riise, Peder Ellegaard, Anton Englert, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)
Dagsorden:

 1. Indledning, herunder godkendelse af referatet af mødet den 24 FEB 2015
  Det må sikres, at referaterne kommer på hjemmesiden rimeligt hurtigt.
  Referatet er godkendt.
 2. Samarbejdet: MK-udvalget/Museet for Søfarts venner
  Peder Ellegaard er formand for begge foreninger. Kontaktudvalget arrangerer den tilbagevendende maritimhistoriske konference, der næste gang i foråret 2016 afholdes på M/S. Kontaktudvalgets medlemmer bidrager med redaktion af enkelte årbogsartikler.
  Kontaktudvalget bidrager med idéer til udflugter og foredrag.
  Peder Ellegaard kontakter Tora Ribers angående et eventuelt arrangement i forbindelse med Sundtoldsdagene i efteråret 2015.
 3. Nyt fra årbogsredaktionen
  Det er vigtigt, at der er et aftryk af Maritim Kontakt i udgivelsen enten i form af valg af tema eller i redaktion af udgivelsen. Men der vil fortsat være hensyn at tage i forhold til interne forhold på M/S Museet for Søfart – eksempelvis i forhold til udstillingsvirksomhed. Kontaktudvalget høres før en beslutning om udgivelsens tema træffes.
  Det er en god idé, hvis kontaktudvalget mødes en gang om året på M/S. Gerne i efteråret, hvor konceptfasen til årbogen for det efterfølgende år er i gang. Mødet den 15. oktober 2015 afholdes på M/S.
 4. Hjemmesiden
  Vi venter med punktet til Morten Ravn er til stede. Vi ser dog gerne, at referaterne kommer hurtigt på siden. CV skrives af alle medlemmer af udvalget og sendes til Morten.
 5. MK-restoplag
  Restoplaget bringes til Århus Søfarts Museum. Karl Nøhr sørger for det. Der er to komplette sæt gemt til indscanning på M/S.
 6. Digitalisering af MK
  Der er truffet beslutning om en digitalisering og offentliggørelse på mfs.dk, men det ikke gennemført og ikke planlagt. Der vil gå lidt tid, før det bliver aktuelt.
 7. Eventuelt, herunder udlevering af årbogen til udvalgets medlemmer.
  Det er på sidste bestyrelsesmøde i Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner besluttet at kontaktudvalgets medlemmer får årets udgivelse, ligesom man hidtil har fået årets nummer af MK. Den bliver dog ikke sendt ud, så man må selv komme til Helsingør og hente den, eller træffe aftale med Thorbjørn eller Benjamin om en overdragelse i København.
  Næste møde er den 9. september i Roskilde på Vikingeskibsmuseet. Peder Ellegaard står for planlægningen sammen med Morten Ravn.
  Skaffegaster er Ole Lisberg og Peder Ellegaard.
  Tak for god ro og orden

Kontaktudvalgsmøde den 24. februar 2015 – referat

 1. Indledning herunder godkendelse af referat af mødet den 7 OKT 2014. Formanden bød velkommen, der var ingen indvendinger til det udsendte referat.
 2. Konferencerapport 2014. Morten Ravn orienterede om, at rapporten er lagt ind på hjemmesiden, den er smukt sat op af Jens Riise Christensen.
 3. Nyt om samarbejdet med MFS. Årbog er udsendt, men den er ikke blevet udsendt til udvalgets medlemmer. NB: Der skal forhandles en aftale hjem vedr. udsendelse til udvalgets medlemmer. Årbogen er blevet fornemt modtaget og anmeldt i dagbladene. Der er endnu ikke overblik over de medlemsmæssige konsekvenser af sammenlægningen mellem udvalget og Søfartsmuseets årbog. Temaet for næste årbog er ”storm” – men det er ikke koordineret med udvalget. Udvalget vil meget gerne tages med på råd om temaerne fremover.
 4. Nyt fra årbogsredaktionen. Årbog 2014 blev evalueret og det blev indskærpet, at udvalgets medlemmer i så høj grad som muligt engagerer sig i redaktionsarbejdet og bidrager med artikler fremover. Thorbjørn Thaarup redigerer næste årbog, Claus Rohden Olsen vil gerne bistå.
 5. Revision af hjemmesiden. Morten Ravn orienterede om, at han retter siden til, og at han bl.a. gerne vil redigere medlemssiderne.
 6. MK restoplag. Formanden orienterede om, at gamle MK-bøger digitaliseres og resten doneres til Århus Søfartsmuseum. Detaljer vedr. overdragelse aftales mellem formanden og Karl Nøhr Sørensen.
 7. Formanden oplæste en henvendelse fra Erik Housted vedr. MK forlagsvirksomhed og afvikling deraf. Afregning med CopyDan for alle tidligere numre tilbydes MS Venneforening. Formanden tager sig af sagen.
 8. Formanden oplæste en henvendelse fra Erik Gøbel vedr. IMCH-medlemskab. Jakob Seerup blev valgt som international repræsentant.
 9. Eventuelt. Steen Schøn, Claus Rohden Olsen og Poul Henrik Westh meldte sig som skaffegaster til næste møde.
Advertisement